THẬT GIẢ bất minh Cái thời loạn lạc trắng đen lẫn lộn có những chuyện tai nghe mắt thấy mà vẫn không rõ thực hư

THẬT – GIẢ bất minh Cái thời loạn lạc, trắng đen lẫn lộn, có những chuyện tai nghe mắt thấy mà vẫn không rõ thực hư. Khi một sự việc diễn ra, phải tìm thông tin từ rất nhiều nguồn, nhìn nhiều góc độ, xét nhiều hoàn cảnh, vậy mà vẫn nhìn lầm. Buồn thật. Nhiều cái giả tinh vi lắm, như cái gạch giả gỗ này chẳng hạn, y như thật vậy, kinh quá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *