Phụ nữ họ thật kỳ diệu Họ có bộ não thông minh khác hẳn người giống đực này nhé họ cùng lúc làm được nhiều việc không sai sót người nào giỏi một lãnh vực nào đó thì thật nổi trội bảo giả vờ dở cũng không thể giả vờ Người giỏi nấu người giỏi tính toán người giỏi thu vén người giỏi ăn người giỏi ủi đồ bị cháy thì không thể cố gắng dở lãnh vực này mỗi năm cháy ít nhất 3 4 áo quần cho đến khi thiên sứ ở quê vào

Phụ nữ, họ thật kỳ diệu! Họ có bộ não thông minh khác hẳn người giống đực, này nhé: họ cùng lúc làm được nhiều việc không sai sót, người nào giỏi một lãnh vực nào đó thì thật nổi trội, bảo giả vờ dở cũng không thể giả vờ. Người giỏi nấu, người giỏi tính toán, người giỏi thu vén, người giỏi ăn, người giỏi ủi đồ bị cháy thì không thể cố gắng dở lãnh vực này, mỗi năm cháy ít nhất 3,4 áo/quần cho đến khi thiên sứ ở quê vào ????????

3 bình luận về “Phụ nữ họ thật kỳ diệu Họ có bộ não thông minh khác hẳn người giống đực này nhé họ cùng lúc làm được nhiều việc không sai sót người nào giỏi một lãnh vực nào đó thì thật nổi trội bảo giả vờ dở cũng không thể giả vờ Người giỏi nấu người giỏi tính toán người giỏi thu vén người giỏi ăn người giỏi ủi đồ bị cháy thì không thể cố gắng dở lãnh vực này mỗi năm cháy ít nhất 3 4 áo quần cho đến khi thiên sứ ở quê vào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *