PHẬT ĐƯỜNG Ở GIA ĐÌNH KHI THỈNH TƯỢNG PHẬT THÌ CÓ CẦN KHAI QUANG HAY KHÔNG

PHẬT ĐƯỜNG Ở GIA ĐÌNH, KHI THỈNH TƯỢNG PHẬT THÌ CÓ CẦN KHAI QUANG HAY KHÔNG?
Trước hết, mọi người phải hiểu rõ ý nghĩa của khai quang.
Khai quang là Phật, Bồ-tát khai tâm quang cho chúng sanh, chứ không phải phàm phu khai quang cho Phật, Bồ-tát.
Phật, Bồ-tát có vô lượng trí tuệ, vô lượng quang minh; còn phàm phu thì đang ở trong vô minh hắc ám, hắc ám thì làm sao mà khai quang cho ánh sáng được?
Ví dụ, như ánh sáng ban mai rực rỡ, chúng ta kéo rèm cửa sổ thì ánh sáng liền ùa vào, đây là mỗi buổi sáng chúng ta khai quang. Phật quang chiếu diệu, nhưng vì tâm chúng sanh đóng lại, nghi ngờ không tin, nên Phật quang không thể soi tới được; cửa tâm mở ra, Phật quang chiếu vào thì trong tâm liền sáng rỡ, tâm quang liền mở ra.
Phật pháp ở giai đoạn đầu, khi mới du nhập vào Trung quốc, không hề nói đến khai quang. Khai quang vốn là phát minh của Đạo gia, về sau Phật giáo mượn dùng, nhiệm vụ của nó đối với Phật giáo mang ý nghĩa: thông qua nghi thức pháp sự xưng tụng danh hiệu Phật, Bồ-tát, kinh, chú…; mục đích là giúp cho hàng sơ cơ phát khởi tâm kính tín đối với Phật pháp.
Đệ tử Phật nhìn tượng Phật cũng như đang thấy Đức Phật thật sự, giống như người con hiếu trông thấy ảnh của cha mẹ cũng giống như cha mẹ đang hiện tiền. Người đệ tử Phật có chánh tín sẽ không đề cập đến việc tượng Phật này có cần khai quang hay không, sẽ không cho rằng có khai quang mới linh, không khai quang thì không linh.
Nếu nói rằng: ”Tượng Phật, Bồ-tát không linh, phàm phu phải khai quang thì Phật, Bồ-tát mới linh”, có suy nghĩ như vậy thì thật sai lầm, chẳng chút chính xác.
Pháp thân Phật xuất hiện mọi nơi, tất cả tượng Phật được chạm trổ bằng đất, gỗ, đá đều là hóa thân của Phật, mọi người nhìn qua liền biết là Phật, thanh tịnh, từ bi, trang nghiêm, hướng về Ngài giải bày nỗi khổ thì được an ủi, hướng về Ngài cầu nguyện thì được mãn nguyện. Hễ tâm thành thì linh, chứ chẳng phải khai quang mới linh, không khai quang thì không linh.
Trong nhà thiết lập được Phật đường là việc hết sức đáng mừng, phải trang nghiêm làm những việc này: Cúng một ít hoa tươi, dâng một ly nước trong, mời liên hữu đến cùng Niệm Phật, mọi người ai cũng hoan hỷ là quý rồi. Điều kiện không cho phép thì chỉ cần trong tâm hết sức chí thành, chỉ có một mình cũng không sao cả.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Tông.
(Trích: Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo – trang 778-779)

2 bình luận về “PHẬT ĐƯỜNG Ở GIA ĐÌNH KHI THỈNH TƯỢNG PHẬT THÌ CÓ CẦN KHAI QUANG HAY KHÔNG”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *