Ở NƠI THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO CÓ THỂ SO SÁNH VỚI VIỆC HỌC PHẬT LỢI ÍCH LÀ LY KHỔ ĐẮC LẠC

Ở NƠI THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO CÓ THỂ SO SÁNH VỚI VIỆC HỌC PHẬT – LỢI ÍCH LÀ LY KHỔ ĐẮC LẠC.
Phật pháp trong thời đại này, con người trong xã hội ngày nay đã hiểu sai Phật pháp. Tại sao lại có sự hiểu lầm sâu nặng như vậy? Rất nhiều nguyên nhân, rất phức tạp. Chúng ta ngày nay có duyên, thực sự được thiện tri thức dẫn dắt, nên ta hiểu rõ. Phải hiểu Phật giáo cho rõ ràng, thật không dễ, phải có duyên. Chúng ta thực sự nhận thức Phật giáo tức là giáo dục của Đức Phật, phải siêng năng học tập cho tốt. Đối với chúng ta lợi ích rất lớn! Ở nơi thế gian này không có lợi ích nào có thể so sánh với việc học Phật, không có! Lợi ích này thật là ly khổ đắc lạc.
Người ở thế gian hiện nay đều kêu khổ, vậy tại sao không học Phật? Học Phật sẽ an vui. Nhưng họ nói đạo Phật là mê tín, là tôn giáo, nên không muốn tiếp xúc. Cũng khó trách, vì sao? Ngày xưa khi tôi chưa gặp thầy Phương Đông Mỹ cũng nghĩ như vậy, so với họ cũng không có gì khác, vô cùng cố chấp. Người thầy này không dễ, thầy muốn trong tâm mình, tôn kính thầy, ngưỡng mộ thầy, là phải thật nghe lời thầy. Thầy sẽ thật dạy quí vị, như vậy mới được.
Trong tâm quí vị không cung kính thầy giáo thì chẳng được. Thật vậy, điều này cũng giống như Ấn Quang Đại Sư thường nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích. Thành kính mười phần thì được mười phần lợi ích”. Chúng tôi đối với thầy giáo có mười phần tâm tôn kính. Thực tế mà nói, tôi chưa được mười phần, chắc được khoảng 5, 6 phần. Cho nên tôi làm gần đến 60 năm rồi. Tín tâm này mỗi năm càng thêm sâu, đối với ân đức của thầy giáo thì mỗi năm tình nghĩa càng sâu nặng thêm.
Nghĩ đến nếu không có thầy giáo chỉ dẫn thì làm sao tiếp xúc được. Mặc dù tiếp xúc rồi, nhưng không hiểu! Nhìn không hiểu! Nên ân đức này không gì sánh kịp, báo không hết! Phương pháp báo ân duy nhất, là đem những điều tốt mà mình học được, chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây chính là báo ân. Trong đại chúng có người thiện căn thành thục, trong lúc chia sẻ họ cũng đã giác ngộ, họ cũng minh bạch và cũng có thể làm được. Chúng tôi luôn hy vọng, trong quí vị có người chân chánh học Phật.
A DI ĐÀ PHẬT
HT. TỊNH KHÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *