LỖI LẦM Tg Vũ Nguyên 10 03 2019 thuận nghịch độc Đọc xuôi Sai đời phải có lỗi lầm Đong Trái ngả xa duyên hận tủi Lòng Hoài ngóng kiếp yêu tình khổ Vọng

LỖI LẦM
Tg: Vũ Nguyên: 10-03-2019
—————thuận nghịch độc————–
Đọc xuôi
Sai đời phải có lỗi lầm Đong
Trái ngả xa duyên hận tủi Lòng
Hoài ngóng kiếp yêu tình khổ Vọng
Mãi chờ người đến chuốc sầu Vong
Ai từ bước vội chia lìa Võng
Ái giã ra đi đứt đoạn Dòng
Đài các ngọc châu nào có Đọng
Phai thề hẹn ước tháng ngày Mong
Đọc ngược
Mong ngày tháng ước hẹn thề Phai
Đọng có nào châu ngọc các Đài
Dòng đoạn đứt đi ra giã Ái
Võng lìa chia vội bước từ Ai
Vọng sầu chuốc đến người chờ Mãi
Vong khổ tình yêu kiếp ngóng Hoài
Lòng tủi hận duyên xa ngả Trái
Đong lầm lỗi có phải đời Sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *