Lỗi do định mệnh Cuộc đời sao mãi gắn với những cơn mưa

Lỗi do định mệnh! Cuộc đời sao mãi gắn với những cơn mưa. Làm bất cứ thứ gì cũng gặp mưa. Tiến độ thì gấp gáp từng ngày, mà mưa thì coi như ngồi chơi. Chắc trời thử độ kiên nhẫn của tôi đây mà. Thôi kệ, mưa thì ta uống bia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *