Kính thưa quý vị hôm nay ngày 11 tháng 7 niên Mậu Tuất nhằm ngày 21 tháng 8 2018 dương lịch gia đình Mái Ấm Tình Thương hiệp cùng nhau Trở Về kính viếng bốn ông thẻ

Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 11 tháng 7 niên Mậu Tuất, nhằm ngày 21 tháng 8 2018 dương lịch, gia đình “Mái Ấm Tình Thương” hiệp cùng nhau Trở Về kính viếng bốn ông thẻ. Nơi đây là di tích lịch sử nói về nguồn gốc của đạo Bửu sơn kỳ hương. ngày xưa Đức Phật Thầy Tây An đã sai Đức Cố Quản Trần Văn Thành đến bốn nơi Tứ trắng để cắm 4 ôn thẻ nằm trong tỉnh An Giang và kiên Giang, Nếu có dịp chúng tôi xin mời chư quý vị trở về nơi đây để tìm hiểu lại những di tích lịch sử trong đạo Bửu sơn kỳ hương liên quan đến Đạo Phật giáo Hòa Hảo.
Nam Mô A Di Đà Phật.

9 bình luận về “Kính thưa quý vị hôm nay ngày 11 tháng 7 niên Mậu Tuất nhằm ngày 21 tháng 8 2018 dương lịch gia đình Mái Ấm Tình Thương hiệp cùng nhau Trở Về kính viếng bốn ông thẻ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *