Hơn 69 triệu token Fetch Ai trên Binance Launchpad bán 10 phút hết sạch ảnh 1 Vừa bắt đầu lúc 21 00 mắc đai vào toilet quay lại máy tính đã hết sạch

Hơn 69 triệu token Fetch.Ai trên Binance Launchpad bán 10 phút hết sạch… (ảnh 1) Vừa bắt đầu lúc 21:00 – mắc đai*** vào toilet quay lại máy tính đã hết sạch!!!
Năm nay là xu hướng IEO (Initial Exchange Offering – Chào bán token lần đầu ngay trên sàn giao dịch). Đảm bảo sau khi kết thúc lên sàn 100% vì mấy token này là “con nuôi” của Binance mà!!
Tuy nhiên khả năng vẫn SML nhé vì số lượng lớn token bị nắm giữ bởi một số ít người nên có lời là nó xả vỡ mặt hoặc cắt lỗ ngay nên anh em chú ý.
Tháng trước con BitTorrent cũng IEO trên Binance là một ví dụ (ảnh 2). ‼️‼️‼️Game mới đấy, cẩn thận!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *