Đúng ra bổn phận quan trọng và trước tiên là đối với bản thân của mình

Đúng ra, bổn phận quan trọng và trước tiên là đối với bản thân của mình. Mọi cái sẽ chẳng tới đâu nếu bản thân ta chưa sáng tỏ. Vấn đề ưu tiên không phải là những gì xung quanh mình, nhưng là chính mình. Vì thế, càng cần phải biết đối diện với chính mình. Có thể mình đã trở nên xa lạ với chính bản thân mình, không còn thực sự là mình giữa những công việc đa đoan và thói quen máy móc; giữa những lo lắng và toan tính hơn thua, danh, lợi; giữa những lôi kéo và cám dỗ hằng ngày, khiến mình bị biến dạng, và trong mức độ lệch lạc nào đó của nhân tính khiến mình bị biến thái.
Mình chỉ là mình khi luôn tạo được khoảng cách an toàn, tư thế độc lập và tính cách quân bình trong mọi sinh hoạt. Muốn được như vậy phải có khả năng tách rời chính mình để nhìn lại mình trong từng thời điểm nhất định, để thấy mình đang sống thế nào trước mọi tình huống.
Uh thì là biết người , nhưng cần phải biết ta là ai nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *