ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG PHẢN BÁC SỬA ĐỔI MÀ CÓ TỘI VỚI TỔ TIÊN ÔNG BÀ

ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG PHẢN BÁC, SỬA ĐỔI MÀ CÓ TỘI VỚI TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Ta có câu thành ngữ “ăn cháo đái bát”, vì như thế mới đã tức khi nói về bọn vô ơn nhưng theo liền với nó lại còn có câu”ăn cháo đá bát”.
Tôi cho rằng thoạt kỳ thủy, ông bà ta vẫn nói là “ăn cháo đái bát” nhưng bởi lũ con cháu đời sau tự cho là mình văn minh hơn ông bà nên mới tự ý sửa thành “ăn cháo đá bát” vì cứ nghĩ rằng chữ “đái”…tục quá (!).
Chẳng phải thế đâu. Ông bà ta nhã lắm. Có điều là khi thấy cần văng tục thì vẫn cứ văng tục. Không thế thì sao cụ Nguyễn Khuyến vốn nhã là thế mà tới khi làm văn tế tên thực dân xâm lược Francis Garnier bị quân Cờ Đen chặt cổ ở một nơi gần Cầu Giấy (Hà Nôi) vẫn cứ là “đéo mẹ cha nó” như thường. Hay như cái câu “Thằng tiểu Phù Luông nó chửi mày”, tức là “nó đéo mẹ mày” của Tú Xương đó.
Thế mà gần nay thấy có nhiều người mang cái dã tâm muốn sửa lại của ông bà.
Vậy nên, tôi cho rằng những toan tính sửa chữa hoặc bác bỏ những gì của ông bà để lại đều phải có cái lý vững chắc của nó, đừng bạ đâu sửa đấy mà phải tội!
25-8-2018
Phan Nam Sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *