Có rất nhiều bạn bè mỗi chúng ta bớt 1 chút thôi để chia sẻ giúp đỡ thì ngay lúc này chắc chắn đồng bào vùng cao sẽ cảm thấy ấm áp lắm

Có rất nhiều bạn bè, mỗi chúng ta bớt 1 chút thôi để chia sẻ, giúp đỡ, thì ngay lúc này chắc chắn đồng bào vùng cao sẽ cảm thấy ấm áp lắm.
1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, nhường cơm sẻ áo trong lúc hoạn nạn thiên tai ập xuống là hết sức cần thiết.
Trong tỉnh Thanh Hóa rất nhiều huyện bị ảnh hưởng do đợt lũ vừa qua. Nhưng những hình ảnh mới nhất này cho chúng ta thấy những thiệt hại vô cùng lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *