CÔ BÀ LA MÔN TỰ MÌNH NIỆM PHẬT MỘT NGÀY MỘT ĐÊM NIỆM ĐẾN NHẤT TÂM BẤT LOẠN ĐÓ LÀ CÔNG ĐỨC CHÍNH CÔ ĐẠT ĐƯỢC MẸ CÔ ĐƯỢC HƯỞNG LÂY HƯỞNG PHƯỚC CỦA CÔ NÊN BÀ ĐƯỢC SANH LÊN TRỜI ĐAO LỢI ĐÂY LÀ MỘT PHẦN BẢY CÔNG ĐỨC NẾU TỰ MÌNH KHÔNG THÀNH TỰU THÌ ĐỐI PHƯƠNG SẼ CHẲNG ĐƯỢC PHƯỚC LỚN NHƯ VẬY

? CÔ BÀ LA MÔN, TỰ MÌNH NIỆM PHẬT MỘT NGÀY MỘT ĐÊM, NIỆM ĐẾN NHẤT TÂM BẤT LOẠN, ĐÓ LÀ CÔNG ĐỨC CHÍNH CÔ ĐẠT ĐƯỢC, MẸ CÔ ĐƯỢC HƯỞNG LÂY, HƯỞNG PHƯỚC CỦA CÔ NÊN BÀ ĐƯỢC SANH LÊN TRỜI ĐAO LỢI, ĐÂY LÀ MỘT PHẦN BẢY CÔNG ĐỨC. NẾU TỰ MÌNH KHÔNG THÀNH TỰU, THÌ ĐỐI PHƯƠNG SẼ CHẲNG ĐƯỢC PHƯỚC LỚN NHƯ VẬY❗️
Tự mình niệm Phật một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là công đức chính cô đạt được, mẹ cô được hưởng lây, hưởng phước của cô nên b…
Continue readingSee Translation

2 bình luận về “CÔ BÀ LA MÔN TỰ MÌNH NIỆM PHẬT MỘT NGÀY MỘT ĐÊM NIỆM ĐẾN NHẤT TÂM BẤT LOẠN ĐÓ LÀ CÔNG ĐỨC CHÍNH CÔ ĐẠT ĐƯỢC MẸ CÔ ĐƯỢC HƯỞNG LÂY HƯỞNG PHƯỚC CỦA CÔ NÊN BÀ ĐƯỢC SANH LÊN TRỜI ĐAO LỢI ĐÂY LÀ MỘT PHẦN BẢY CÔNG ĐỨC NẾU TỰ MÌNH KHÔNG THÀNH TỰU THÌ ĐỐI PHƯƠNG SẼ CHẲNG ĐƯỢC PHƯỚC LỚN NHƯ VẬY”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *