ĐÊM MÙ CẢ VẦNG TRĂNG, Nhỏ của thời đã nhỏ!, Nhỏ hôm nay chắc về tới buôn mê, Hòn đá lăn , chìm trong khu vườn…

ĐÊM MÙ CẢ VẦNG TRĂNG Nhỏ của thời đã nhỏ! Nhỏ hôm nay chắc về tới buôn mê Hòn đá lăn , chìm trong khu vườn cổ Ta tính thầm , đoán , khoắc khoải mỏi mê. Em viên đá ngỡ trăm năm trầm tích Ta... Read More | Share it now!